Krótki przewodnik po Skalski Dance School

 1. Na obu salach Skalski Dance School obowiązuje obuwie zamienne. Obuwie zmieniać należy w szatniach (nie na korytarzu:)).
 2. Karta-klucz do szatni wydawany jest w zamian za dokument (nie musi to być dowód osobisty), który zwracany jest po zajęciach, po oddaniu karty.
 3. Osoba, która nie odebrała swojej karty, przy wejściu do szatni posługując się kartą innej osoby, nie ma prawa korzystać z sali. Punkt ten nie obowiązuje kursantów SDS oraz osób uczęszczających na lekcje indywidualne prowadzone przez SDS.
 4. Skalski Dance School zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na dwie godziny przed terminem w przypadku zgłoszenia nieobecności większości grupy. O odwołaniu zajęć powiadamiamy telefonicznie,  lub w szczególnych przypadkach przez sms.
 5. W przypadku nieobecności ważność karnetu może przesunąć się na kolejny stopień kursu, jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona do biura SDS co najmniej na 4 godziny przed zajęciami.
 6. W przypadku gdy grupa liczy mniej niż 12 osób, zwroty nie przysługują.
 7. Honorujemy karty Multisport, FitProfit, Fitflex, OK.System bez dopłat.
 8. Skalski Dance School zastrzega sobie prawo pobierania kaucji od osób korzystających z kart typu Multisport, FitProfit i innych. Kaucja jest równa jednemu karnetowi na dane zajęcia i jest zwracana w biurze nie później niż 1 miesiąc od zakończenia kursu.
 9. Należy pamiętać o każdorazowym okazywaniu respektowanych przez SDS kart (multisport, fitprofit etc.) i zgłaszaniu do biura SDS nieobecności co najmniej na 4 godziny przed zajęciami, w innym przypadku SDS zastrzega sobie prawo do pobrania z kaucji należności pieniężnej za dane zajęcia.
 10. Przyjeżdżając samochodem na zajęcia i chcąc zaparkować na terenie Tatarskiej 5 należy obowiązkowo położyć za szybą odebrany na naszej recepcji IDENTYFIKATOR i oddać go przed wyjazdem. Samochody bez identyfikatora mogą zostać odholowane.

Wynajem sali

 1. Trenerzy prowadzący lekcje indywidualne mają pierwszeństwo przy doborze muzyki przed treningiem własnym.
 2. Opłata za wynajem sali naliczana jest od momentu wejścia na salę po skorzystaniu z szatni.
 3. Gwarancją możliwości korzystania z sali jest rezerwacja telefoniczna bądź dokonana w biurze SDS, natomiast w razie potrzeby SDS zastrzega sobie możliwość przeniesienia rezerwacji na drugą salę (nie dotyczy wynajęcia sali na wyłączność).
 4. Rezerwacja sali na trening własny nie oznacza jej wynajmu na wyłączność.